• ผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการสร้างทำนบกระสอบทรายชั่วคราวกั้นลำน้ำยม ลำน้ำสาขา และลำห้วย ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ปี พ.ศ. 2563 - 2564

  ผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการสร้างทำน

 • แรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2563 จังหวัดแพร่

  แรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2563 จังหวัดแพร่

 • อยู่ดีมีสุข พ.ศ. 2564 จังหวัดแพร่

  อยู่ดีมีสุข พ.ศ. 2564 จังหวัดแพร่

 • สำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ.2563

  สำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ 3 : ก

 • ภาพรวมเศรษฐกิจภาพรวมจังหวัดแพร่

  ภาพรวมเศรษฐกิจภาพรวมจังหวัดแพร่

 • วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์เรื่อง “การท่องเที่ยว

  วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์เรื่อง “การท่องเที่ยว" ปี 2562

 • วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ 2562

  วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ 2562

 • สรุปสถานการณ์ของจังหวัดและ Info

 • การสำรวจการย้ายถิ่นฐาน ประชากรชาวแพร่ ปี พ.ศ. 2562

  การสำรวจการย้ายถิ่นฐาน ประชากรชาวแพร่ ปี พ.ศ. 2562

 • การสำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดแพร่ พ.ศ.2562

  การสำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดแพร่ พ.ศ.2562

banner gd catalog

pic

สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ถนนไชยบูรณ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 0-5451-1234
โทรสาร 0-5451-1711 Hot line 21781, 21784 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.