แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดแพร่” ณ เวทีกลางกาดสามวัย ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 149
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมการสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ณ บ้านทุ่งล้อม หมู่ 6 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 145
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน” ณ ห้องสยาม ร้านอาหารบ้านแสงจันทร์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 142
สถิติจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ ร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการประชาราษฎร์ร่วมใจบริจาคโลหิต ประจำปี 2561 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 132
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแห่งความเมตตาแพร่ ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 692
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีอาราธนาพระมหาอุปคุต ณ ท่าน้ำแม่สาย (สบก๋อน) ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 160
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมงาน “การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน” ณ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 149
สถิติจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมงาน “การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน” ณ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 130
สถิติจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมเปิดงานกิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย ณ หมู่ที่ 4 หมู่บ้านท่าบัวลอย ตำบลแม่ยม เขียนโดย admin 134
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 160