แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ใจสู่ใจ ชาวแพร่ไม่ทิ้งกัน” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ณ ข่วงวัฒนธรรมเมืองแพร่ ต.ในเวียง อ.เมือง เขียนโดย admin 45
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 48
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่วนอำนวยการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 12/2563 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 50
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจ มอบน้ำดื่มและผลไม้ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจตรวจคัดกรองประชาชนที่เสี่ยงต่อการติดโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ณ จุดตรวจบริเวณแยกร้องเข็ม ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เขียนโดย admin 61
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ทำบุญถวายเพลพระ ณ วัดหัวข่วง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 53
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่วนอำนวยการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 11/2563 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 61
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่วนอำนวยการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 10/2563 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 54
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ รับมอบหน้ากากอนามัย เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ และอุปกรณ์จากสมาคมสตรี อ.เมืองแพร่ คณะกรรมการพัฒนาสตรี และสโมสรไลออนส์แพร่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ของ จ.แพร่ ณ ศาลากลางจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 58
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสิติจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการสำรวจ ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโควิด – 19 ผ่านระบบ Video Conference สำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 60
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่วนอำนวยการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 58