แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 โดย นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 18
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีห่มผ้าพระธาตุฉิมพวลี โดย นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ณ วัดจอมคีรีชัย ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ เขียนโดย admin 16
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมงานประเพณีไหว้เจดีย์วัดหัวข่วง ประจำปี 2563 ณ วัดหัวข่วง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 19
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 66 ปี ณ โรงยิม 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 19
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ให้กับเครือข่ายสถิติ และประชาชนในพื้นที่ ในงานประเพณีไหว้สาพระธาตุจอมแจ้ง ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 19
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีไหว้สาพระธาตุจอมแจ้ง ประจำปี 2563 ณ วัดพระธาตุจอมแจ้ง ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 12
สถิติจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ผู้ประสานงานอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2563 เขียนโดย admin 15
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมทำบุญตักบาตรบนเมก และรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย ใช้ตะกร้า ถุงผ้า ลดใช้พลาสติก ลดโลกร้อน พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์งานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ณ บนเมกน้ำคือประตูชัย ต. ในเวียง อ.เมือง จ. แพร่ เขียนโดย admin 18
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมเปิดงานไหว้สาพระธาตุเจ้าปูแจ พ.ศ. 2563 และสำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ร่วมพบปะเครือข่ายสถิติและได้ประชาสัมพันธ์งานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ณ วัดพระธาตุปูแจ ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เขียนโดย admin 39
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2563 และสำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ขอร่วมประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชาการและเคหะ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 15