แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการให้บริการ/ปัญหาและอุปสรรค ในการให้บริการโครงการเน็ตประชารัฐ (Free Wifi) ในพื้นที่ อ.ลอง และ อ.วังชิ้น จ.แพร่ เขียนโดย admin 39
สถิติจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ติดต่อประสานงานในการดำเนินงานโครงการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน 2563 ณ ที่ว่าการ อ.หนองม่วงไข่ อ.ร้องกวาง และ อ.สอง จ.แพร่ เขียนโดย admin 35
สถิติจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการให้บริการ/ปัญหาและอุปสรรค ในการให้บริการโครงการเน็ตประชารัฐ (Free Wifi) ของกระทรวงดิจิทัลฯ ในพื้นที่ อ.ร้องกวาง และ อ.สอง เขียนโดย admin 46
สถิติจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ติดต่อประสานงานในการดำเนินงานโครงการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2563 ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง อำเภอเด่นชัย อำเภอสูงเม่น จ.แพร่ เขียนโดย admin 43
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่วนอำนวยการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 17/2563 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 39
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุ สามเณร ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ณ วัดเมธังกราวาส ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 39
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการให้บริการ/ปัญหาและอุปสรรค ในการให้บริการโครงการเน็ตประชารัฐ (Free Wifi) ในพื้นที่ ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 45
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Kickoff เพื่อสนับสนุน "ตู้ปันสุข" ตามโครงการ "ใจสู่ใจ ชาวแพร่ไม่ทิ้งกัน" ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 32
สถิติจังหวัดแพร่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการให้บริการ/ปัญหาและอุปสรรค ในการให้บริการโครงการเน็ตประชารัฐ (Free Wifi) ในพื้นที่ ม.3 ต.แดนชุมพล อ.สอง จ.แพร่ เขียนโดย admin 35
สถิติจังหวัดแพร่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการให้บริการ/ปัญหาและอุปสรรค ในการให้บริการโครงการเน็ตประชารัฐ (Free Wifi) ในพื้นที่ ต.ท่าข้าม และ ต.วังธง อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 35