แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 11
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมงาน "ประเพณีไหว้พระธาตุดอยเล็ง ประจำปี 2563" ณ วัดพระธาตุดอยเล็ง ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 11
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดอบรมเยาวชนและประชาชนในการส่งเสริมกีฬาเรือพายประเภทคยัค ณ หนองบัวลอย ม.4 ต.แม่ยม อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 19
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารเครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2563 ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 12
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน และติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดแพร่ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 ณ โรงแรมแพร่นครา ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 42
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมประชุม งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เนื่องในวาระครบรอบ 38 ปี การก่อตั้งหอการค้าจังหวัดแพร่ ณ โรงแรมแพร่นครา อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 14
สถิติจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดแพร่ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานจิตอาสาพระราชทาน ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 11
สถิติจังหวัดแพร่ นำเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ สำรวจความคิดเห็นต่อการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2563 ตั้งแต่ วันที่ 2 – 8 ก.พ. 2563 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 12
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2563 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 10
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 10