แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมการสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ณ หมู่ 1 ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 154
สถิติจังหวัดแพร่ และทีมงาน ร่วมพิธีมอบปุ๋ยดาวเรืองมหามงคล ตามรอยพ่อ ณ บริเวณกาดสามวัย เทศบาลเมืองแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 176
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมประชุมสภากาแฟ ณ สวนรุกขชาติเชตวัน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 182
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมตักบาตรบนเมก ที่บริเวณบนเมก ใกล้กับตลาดสดเทศบาลเมืองแพร่ เขียนโดย admin 157
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมชักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 149
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 136
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมแถลงข่าวการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2561 ณ บริเวณลานรอบพระอุโบสถ พระธาตุช่อแฮ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 222
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2561 ณ ศาลาโถง 1 พระธาตุช่อแฮ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 195
สถิติจังหวัดแพร่และทีมงาน ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลสถิติและประชาสัมพันธ์งานของสำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ งานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำรวจความคิดเห็นของผู้ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ. เขียนโดย admin 196
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐจังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 207