แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวสุภัทรา สารพันธ์ ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติฯ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ ประจำปี 2563 ณ โรงแรมอมรรักษ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 35
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ในงานเปิดบ้านวิชาการสถาบันการศึกษาเพื่อปวงชน 14 ปี วิทยาลัยชุมชนแพร่ ณ วิทยาลัยชุมชนแพร่ ต.น้ำชำ อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 40
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมงานเปิดบ้านวิชาการสถาบันการศึกษาเพื่อปวงชน 14 ปี วิทยาลัยชุมชนแพร่ ณ วิทยาลัยชุมชนแพร่ ต.น้ำชำ อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 34
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ในการประชุมคณะอนุกรมมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 40
สถิติจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรมมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2563 จัดโดย ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดแพร่ พมจ.แพร่ ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 31
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ออกประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 แก่ผู้ที่มาร่วมทำบุญตักบาตรบนเมกทุกวันพุธ ณ บนเมกน้ำคือประตูชัย ต. ในเวียง อ.เมือง จ. แพร่ เขียนโดย admin 31
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมกันทำบุญตักบาตรบนเมกทุกวันพุธ และรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย ใช้ตะกร้า ถุงผ้า ลดใช้พลาสติก ลดโลกร้อน ณ บนเมกน้ำคือประตูชัย ต. ในเวียง อ.เมือง จ. แพร่ เขียนโดย admin 33
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ พบปะเครือข่ายสถิติในส่วนราชการเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดแพร่ ชั้น 4 ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 41
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ พบ นางอาทิตยา หมื่นเทพ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ เพื่อขอประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 29
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมเป็นเกียรติในการแถลงข่าวการจัดงานประเพณี “ไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2563” ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 42