แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ออกประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2563 แก่หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน ในกิจกรรมหน่วย พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ โรงเรียนบ้านนาคูหา ต.สวนเขื่อน อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 0
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรม พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ฯ และทางสำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการจัดทำโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านนาคูหา ต.สวนเขื่อน เขียนโดย admin 1
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน ร่วมกันทำบุญตักบาตรบนเมกทุกวันพุธ และรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย ใช้ตะกร้า ถุงผ้า ลดใช้พลาสติก ลดโลกร้อน ณ บนเมกน้ำคือประตูชัย ต. ในเวียง อ.เมือง จ. แพร่ เขียนโดย admin 4
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ให้กับสถานประกอบการภาคเอกชนในพื่นที่ ม.10 ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่ เขียนโดย admin 1
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมลมป่า ลมรัก ลมหายใจ ของเครือข่ายลูกหลานเมืองแพร่ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการรักษาป่าหน้าวัด 164 ไร่ และจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉินให้แก่ รพ. ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล และอาสากู้ภัย จ.แพร่ เขียนโดย admin 4
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมทำบุญวันมาฆบูชา ไหว้สักการะพระธาตุและลอดพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีสะหลีปุณณะ ณ วัดป่าแดง ต.ป่าแดง อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 0
นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เวียนเทียน ทำบุญวันมาฆบูชา นางเมตตา อนุศาสนกุล สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เขียนโดย admin 0
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมทำบุญถวายผ้าป่ากับมูลนิธิคนพิการจังหวัดแพร่ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 0
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมงานประเพณีนมัสการพระธาตุหม้อคว่ำ และประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2563 ให้กับเครือข่ายสถิติ และประชาชนในพื้นที่ ณ วัดหนองบ่อ ต.กาญจนา อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 0
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2563 ให้กับเครือข่ายสถิติ และประชาชนในพื้นที่ ในงานประเพณีมาฆบูชา ไหว้สาป๋าระมีพระธาตุจอมสวรรค์ 2563 เขียนโดย admin 0