แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และสักการะพระธาตุ 1,000 ปี ณ วัดพงษ์สุนันท์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 3
ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ กาดสามวัย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 2
ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมในพระมหากรุณาธิคุณ พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ กาดสามวัย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 2
ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า จ.แพร่ เขียนโดย admin 3
ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 2
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมเปิดเทศกาลถือศีล กินเจ ศาลปุ้งเถ่ากง จังหวัดแพร่ ณ ศาลปุ้งเถ่ากง จังหวัดแพร่ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 9
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และสักการะพระธาตุ 1,000 ปี ณ วัดหลวง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 8
สถิติจังหวัดแพร่ ออกสังเกตการณ์ การปฏิบัติงาน โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561 และโครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561 ไตรมาส 4/2561ของพนักงาน สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ในเขตเทศบาลตำบลปงป่าหวาย จ.แพร่ เขียนโดย admin 5
สถิติจังหวัดแพร่ เยี่ยมชม งานเปิง เป๋น แป้ จาม Jam Inspiration To The Next Day ณ ถนนคนเดินเจริญเมือง จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 7
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมงานประเพณีตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 5