แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติจังหวัดแพร่ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ เวทีกลางของงานนิทรรศการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS บ้านกอเปา ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 3
สถิติจังหวัดแพร่ร่วมงานแถลงแผนป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแพร่ ณ สนามเทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 4
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมเยี่ยมชมงาน "นัดพบแรงงาน เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา" ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแพร่ ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 3
สถิติจังหวัดแพร่ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ มหาวิทยาลัยแม้โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 1
สถิติจังหวัดแพร่ร่วมประชุมสภากาแฟ ณ บริเวณเวทีงานนิทรรศการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS บ้านกอเปา ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 2
สถิติจังหวัดแพร่เข้าพบ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และ นายโชคดี อมรวัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เพื่อรายงานการดำเนินงานโครงการสร้างความรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 1
"สถิติจังหวัดแพร่และทีมงาน ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลสถิติและประชาสัมพันธ์งานของสำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ งานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำรวจความคิดเห็นของผู้ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ เขียนโดย admin 1
สถิติจังหวัดแพร่ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐจังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม หมู่ ๙ ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 1
สถิติจังหวัดแพร่ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมของดีเมืองแพร่ ประจำปี ๒๕๖๑ณ เวทีกลาง ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS บ้านกอเปา ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 1
สถิติจังหวัดแพร่ร่วมประชุมการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ พระธาตุช่อแฮ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 2