แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติจังหวัดแพร่ เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ อำเภอหนองม่วงไข่ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 10
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 10
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมมอบของและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ในโครงการ "พี่ช่วยน้อง คลายหนาว"ครั้งที่ 4 ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ บริษัท ปตท.จำกัด ส่วนคลังน้ำมันเด่นชัย ชมรมวิทยุคนเมืองแพร่ ณ โรงเรียนบ้านนาคูหา ต.สวนเขื่อน อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 5
สถิติจังหวัดแพร่ ออกประชาสัมพันธ์งานโครงการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และงานโครงการเน็ตประชารัฐที่ดำเนินการโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ โรงเรียนบ้านนาคูหา ต.สวนเขื่อน อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 9
สถิติจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวสุภัทรา สารพันธ์ (ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน) และนายกิตติศักดิ์ สวนดอก (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการ และร่วมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อน “เมืองต้นแบบสุขภาวะในผู้สูงวัย” เขียนโดย admin 4
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส. จ.แพร่ ผกก.สภ.สารวัตรใหญ่ และสารวัตรหัวหน้า สภ. และการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 12/2561 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 4
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 12/2561 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 5
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมเปิดงานวันป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติ ประจำปี 2561 และพิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ณ บริเวณกาดสามวัย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 5
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมสภากาแฟ ณ บริเวณคุ้มเจ้าหลวง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 4
สถิติจังหวัดแพร่ ออกประชาสัมพันธ์งานโครงการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และงานโครงการเน็ตประชารัฐที่ดำเนินการโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ โรงแรมแพร่นครา ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 5