แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและจิตอาสาในการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของจังหวัดแพร่ ณ จุดตรวจอำเภอเด่นชัยบริเวณหน้าประตูสู่ล้านนา อ.เด่นชัย จ.แพร่ เขียนโดย admin 0
สถิติจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน มี.ค. 2563 ครั้งที่ 6/2563 เพื่อถ่ายทอดนโยบาย สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 5
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน " วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า " และพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 5
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมข้าราชการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference สำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 6
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่วนอำนวยการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2563 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 6
สถิติจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning) บริเวณอาคารศาลากลาง และห้องทำงานของส่วนราชการในบริเวณศาลากลาง เขียนโดย admin 9
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่แถลงข่าวกรณีจังหวัดแพร่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 ราย ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 7
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่วนอำนวยการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2563 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 7
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่วนอำนวยการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2563 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 8
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสิติจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 4/2563 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 15