แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐต้องชม “ชุมชนจำหน่ายผ้าหม้อฮ้อม” ณ ลานหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 165
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ เขียนโดย admin 160
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมทำบุญวันสถาปนากองพันทหารม้าที่ 12 ณ กองพันทหารม้าที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพระยาไชยบูรณ์ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 168
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 177
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมตักบาตรบนเมก ที่บริเวณบนเมก ใกล้กับตลาดสดเทศบาลเมืองแพร่ เขียนโดย admin 157
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 151
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม การเรียนรู้ทรัพยากร 100 ปี สักพันธุ์ดี ศรีเวียงโกศัย ณ โรงแรมอมรรักษ์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 177
สถิติจังหวัดแพร่ ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 162
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 142
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 147