แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐจังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนบ้านน้ำเลา หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 165
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในโครงการ “ผู้ว่าปาปี่น้องหมู่เฮาเข้าวัด” ณ วัดวังหม้อ ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 169
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมสภากาแฟ ณ ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 138
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 หอการค้าจังหวัดแพร่ ณ โรงแรมแม่ยมพาเลส อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 159
สถิติจังหวัดแพร่ เยี่ยมชมตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรม ณ ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 147
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 157
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมตักบาตรบนเมก ที่บริเวณบนเมก ใกล้กับตลาดสดเทศบาลเมืองแพร่ เขียนโดย admin 158
สถิติจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ประชุมชี้การดำเนินงานประมวลผลข้อมูลโครงการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์การของผู้บริหาร ความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 181
สถิติจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการทดสอบระบบตรวจสอบสิทธิ์ สำหรับเข้าใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 173
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 188