แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในหน่วยงานราชการ ภายใต้โครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ ณ บริเวณกาดสามวัย ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 166
สถิติจังหวัดแพร่ ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 153
สถิติจังหวัดแพร่ เยี่ยมชมตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรม ณ ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 154
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่ เขียนโดย admin 178
สถิติจังหวัดแพร่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference ครั้งที่ 6/2561 เพื่อรับฟัง การมอบนโยบายแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐขนาดใหญ่ (Big Data) โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ เขียนโดย admin 173
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมตักบาตรบนเมก ที่บริเวณบนเมก ใกล้กับตลาดสดเทศบาลเมืองแพร่ เขียนโดย admin 195
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นระดับจังหวัด ครั้งที่ 20 ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 194
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมต้อนรับ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และคณะ เยือนเมืองแพร่ นั่งรถรางสัมผัสวิถีคนเมือง เชื่อมโยงการบริหารจัดการขยะ เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ และศูนย์จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 170
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมงานทำบุญถวายเพลพระ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 181
สถิติจังหวัดแพร่และทีมงาน ร่วมจัดนิทรรศการข้อมูลสถิติและประชาสัมพันธ์งานของสำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ งานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำรวจความคิดเห็นของผู้ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เขียนโดย admin 155