แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมรณรงค์ การแต่งผ้าไทย ผ้าพิ้นเมืองในช่วงเดือนเมษายน เขียนโดย admin 152
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2561 และมีการแต่งกายผ้าพื้นเมืองเพื่อเป็นการรณรงค์เทศกาลปี๋ใหม่เมือง นุ่งผ้าเมือง อู้กำเมือง ดำหัวแบบคนเมืองของจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 เขียนโดย admin 203
สถิติจังหวัดแพร่ เยี่ยมเยือนครัวเรือนตัวอย่างในการสำรวจข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ และอุดหนุนสินค้าของสวนเกษตรอินทรีย์ ณ หมู่ 12 ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 191
"สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เขียนโดย admin 167
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 สำหรับการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนเด่นชัย-แม่จั๊วะ จังหวัดแพร่ ณ หอประชุมอำเภอเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 180
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมตักบาตรบนเมก ที่บริเวณบนเมก ใกล้กับตลาดสดเทศบาลเมืองแพร่ เขียนโดย admin 167
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานอาคารศาลากลางจังหวัดแพร่ และคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 161
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดสัมมนาเผยแพร่แนวทางการสะสมคะแนน Energy Point ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 167
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “ประชารัฐ รวมพลังสามัคคี ปรองดอง เพื่อความสุขของคนในชาติ” จังหวัดแพร่ ณ บริเวณกาดสามวัย ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 152
สถิติจังหวัดแพร่ เยี่ยมชมตลาดประชารัฐ ตลาดต้องชม ณ ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 166