แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
"สถิติจังหวัดแพร่ และ ข้าราชการ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมให้ความรู้และแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 175
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมงานแถลงข่าวประเพณีสงกรานต์ “ดอกลมแล้งบาน สงกรานตืเมืองแป้ นุ่งหม้อห้อมแต้งามตา” ประจำปี 2561 ณ บริเวณกาดสามวัย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 187
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 170
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีทำบุญ และสืบชะตาบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ณ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 203
สถิติจังหวัดแพร่ และ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 221
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมทางวัฒนธรรม การตีกลองเบญจเภรี เบิกฤกษ์ เอาจัยสู่ปี๋ใหม่เมือง ณ ลานน้ำพุ หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 131
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ-สามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จังหวัดเเพร่ เขียนโดย admin 126
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดงาน วันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัวจังหวัดแพร่ประจำปี 2561 ณ โรงยิม 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 188
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในโครงการ “ผู้ว่าปาปี่น้องหมู่เฮาเข้าวัด” ณ วัดแม่คำมีรัตนปัญญา ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 150
สถิติจังหวัดแพร่ เยี่ยมชมตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรม ณ กาดต้นมะม่วง ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 152