แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ เขียนโดย admin 133
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 148
สถิติจังหวัดแพร่และทีมงาน ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลสถิติและประชาสัมพันธ์งานของสำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ งานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำรวจความคิดเห็นของผู้ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เขียนโดย admin 125
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐจังหวัดแพร่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง หมู่ที่ 4 อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 141
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งงหวัดแพร่ ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (โรงยิม 1,000 ที่นั่ง) อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 170
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดงาน “ปั่นแอ่วเมืองแป้ ช่อแฮเมืองงาม” ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าวัดพระธาตุช่อแฮ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 147
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดแพร่และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2” ณ กาดสามวัย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 179
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.แพร่ ผกก.สภ. สารวัตรใหญ่ และสารวัตรหัวหน้า สภ. ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 139
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 6/2561 ณ สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 169
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 134