แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่วนอำนวยการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 56
สถิติจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่วนอำนวยการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 62
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมคณะกรรมการส่วนอำนวยการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 6/2563 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 67
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีถวายพระราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 59
สถิติจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและจิตอาสาในการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของจังหวัดแพร่ ณ จุดตรวจอำเภอเด่นชัยบริเวณหน้าประตูสู่ล้านนา อ.เด่นชัย จ.แพร่ เขียนโดย admin 55
สถิติจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน มี.ค. 2563 ครั้งที่ 6/2563 เพื่อถ่ายทอดนโยบาย สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 67
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน " วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า " และพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 61
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมข้าราชการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference สำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 60
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่วนอำนวยการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2563 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 72
สถิติจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning) บริเวณอาคารศาลากลาง และห้องทำงานของส่วนราชการในบริเวณศาลากลาง เขียนโดย admin 71