แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมทำบุญตักบาตรบนเมกทุกวันพุธ เพื่อรักษาประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่) เป็นประธาน ณ บริเวณกำแพงเมืองแพร่ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 31
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมเสวนา Morning Talk ครั้งที่ 3 เรื่อง “ยกระดับเศรษฐกิจเมืองแพร่ ด้วยอุตสาหกรรมไม้แปรรูป"ภายใต้โครงการ Intelligence Unit ปี 2562 นำโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องนคร เขียนโดย admin 40
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมทำบุญตักบาตรบนเมกทุกวันพุธ เพื่อรักษาประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่) เป็นประธาน ณ บริเวณกำแพงเมืองแพร่ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 40
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมทำบุญตักบาตรบนเมกทุกวันพุธ เพื่อรักษาประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น ณ บริเวณกำแพงเมืองแพร่ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 32
นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ร่วมพบปะ และรับฟังความคิดเห็น จากหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดย นางเมตตา อนุศาสนกุล สถิติจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ อ.เมืองแพ เขียนโดย admin 29
สถิติจังหวัดแพร่ นำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมต้อนรับ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ที่ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ณ จวนผู้ว่าราชการ จังหวัดแพร่ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 37
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานแก่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. สำหรับจิตอาสาที่รับสมัครรายใหม่ กว่า 900 คน จังหวัดแพร่ ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 95
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 55
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมทำบุญ รับผ่าป่ามหากุศลเพื่อสมทบทุนสร้างพระ-วิหารมหาโพธิวงศาจารยานุสรณ์ อนุสรณ์สถานพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมหาโพธิวงศาจารย์ (สุจีกตสารมหาเถระ) เขียนโดย admin 57
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่ 8/2562 โดยมี นายโชคดี อมรวัฒน์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 35