แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม โดยมี นายโชคดี อมรวัฒน์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่) เป็นประธาน ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ต.ในเวียง อ .เมืองแพร่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 38
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม โดยมี นายโชคดี อมรวัฒน์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่) เป็นประธาน ณ วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง ต.ช่อแฮ อ .เมืองแพร่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 38
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม โดยมี นายโชคดี อมรวัฒน์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่) เป็นประธาน ณ วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง ต.ช่อแฮ อ .เมืองแพร่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 47
สถิติจังหวัดแพร่ นำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมพิธีจุดเทียน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบ เขียนโดย admin 27
สถิติจังหวัดแพร่ นำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำห้วยร่องม่วง” เนื่องในคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ เขียนโดย admin 23
สถิติจังหวัดแพร่ นำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ (ผู้ว่าราชก เขียนโดย admin 29
สถิติจังหวัดแพร่ นำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่) เป็นประธ เขียนโดย admin 29
สถิติจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางสาวสุภัทรา สารพันธ์ ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและแผน ร่วมประชุมการจัดงานกิ๋นสลากหลวง สืบสานประเพณีล้านนา ณ ห้องประชุมพระมหาโพธิวงศาจารย์ โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เขียนโดย admin 28
สถิติจังหวัดแพร่ ประสานงานสำรวจโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ของครัวเรือน พ.ศ.2563 ณ บ้านแม่ลัว หมู่4 ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 34
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมเชิญชวนแต่งการด้วยผ้าพื้นเมืองรักษาอัตลักษณ์การแต่งการของจังหวัดแพร่ และร่วมรณรงค์การใช้ตระกร้า ลดการใช้พลาสติก เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม นำโดย นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่) เป็นประธาน ณ บริเวณกำแพงเมืองแพร่ เขียนโดย admin 36