แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการให้บริการ/ปัญหาและอุปสรรค ในการให้บริการโครงการเน็ตประชารัฐ (Free Wifi ในพื้นที่ ต.แม่ป๊าก และ ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่ เขียนโดย admin 43
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุ สามเณร ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ณ วัดสัมฤทธิบุญ ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่ เขียนโดย admin 48
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการให้บริการ/ปัญหาและอุปสรรค ในการให้บริการโครงการเน็ตประชารัฐ (Free Wifi) เขียนโดย admin 45
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่วนอำนวยการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 13/2563 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 44
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมทำบุญ ไหว้พระ ในช่วงวันวิสาขบูชา ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 46
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุ สามเณร ในช่วงวันวิสาขบูชา ณ โรงเรียนบวรวิชชาลัย วัดร่องฟอง ต.ร่องฟอง อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 48
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจตรวจคัดกรองประชาชนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโรคโควิด 19 ณ จุดตรวจบริเวณแยกร้องเข็ม ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เขียนโดย admin 48
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมถวายภัตตาหาร แด่พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ ในช่วงวันวิสาขบูชา ณ พุทธภูมิสถานพระโพธิญาณ ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เขียนโดย admin 47
สถิติจังหวัดแพร่ ประธานในการประชุมประจำเดือนเมษายน 2563 ครั้งที่ 7/2563 เพื่อถ่ายทอดนโยบาย สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 39
สถิติจังหวัดแพร่ อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ พลังงานจังหวัดแพร่ ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบสิ่งของแก่กลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการ “ใจสู่ใจ ชาวแพร่ไม่ทิ้งกัน” ณ ต.ท่าข้าม อ.เมือง จำนวน 3 ราย และ ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น เขียนโดย admin 50