แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรม พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ฯ และทางสำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการจัดทำโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านนาคูหา ต.สวนเขื่อน เขียนโดย admin 16
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน ร่วมกันทำบุญตักบาตรบนเมกทุกวันพุธ และรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย ใช้ตะกร้า ถุงผ้า ลดใช้พลาสติก ลดโลกร้อน ณ บนเมกน้ำคือประตูชัย ต. ในเวียง อ.เมือง จ. แพร่ เขียนโดย admin 20
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ให้กับสถานประกอบการภาคเอกชนในพื่นที่ ม.10 ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่ เขียนโดย admin 18
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมลมป่า ลมรัก ลมหายใจ ของเครือข่ายลูกหลานเมืองแพร่ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการรักษาป่าหน้าวัด 164 ไร่ และจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉินให้แก่ รพ. ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล และอาสากู้ภัย จ.แพร่ เขียนโดย admin 18
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมทำบุญวันมาฆบูชา ไหว้สักการะพระธาตุและลอดพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีสะหลีปุณณะ ณ วัดป่าแดง ต.ป่าแดง อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 18
นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เวียนเทียน ทำบุญวันมาฆบูชา นางเมตตา อนุศาสนกุล สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เขียนโดย admin 19
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมทำบุญถวายผ้าป่ากับมูลนิธิคนพิการจังหวัดแพร่ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 19
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมงานประเพณีนมัสการพระธาตุหม้อคว่ำ และประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2563 ให้กับเครือข่ายสถิติ และประชาชนในพื้นที่ ณ วัดหนองบ่อ ต.กาญจนา อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 15
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2563 ให้กับเครือข่ายสถิติ และประชาชนในพื้นที่ ในงานประเพณีมาฆบูชา ไหว้สาป๋าระมีพระธาตุจอมสวรรค์ 2563 เขียนโดย admin 12
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมงานประเพณีมาฆบูชาไหว้สาป๋าระมีพระธาตุจอมสวรรค์ 2563 สำรวจข้อมูลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงาน และร่วมทำบุญจัดโรงทานอาหารร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(DE) เขียนโดย admin 16