แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมโครงการการป้องกันวิกฤตการณ์จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) และมอบเครื่องอุปโภค - บริโภค แก่วัดที่ได้รับผลกระทบฯ ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 37
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่วนอำนวยการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 16/2563 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 39
สถิติจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ อบรมและชี้แจงการดำเนินงานโครงการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 37
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุ สามเณร ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ณ วัดพงป่าหวาย ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ เขียนโดย admin 39
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการให้บริการ/ปัญหาและอุปสรรค ในการให้บริการโครงการเน็ตประชารัฐ (Free Wifi) และสร้างความเข้าใจในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ ต.ไทรย้อย และ ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ เขียนโดย admin 39
สถิติจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวสุภัทรา สารพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ร่วมการประชุมสามัญกรรมการมูลนิธิคนพิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลแพร่ เขียนโดย admin 35
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่วนอำนวยการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 15/2563 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 38
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่วนอำนวยการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 14/2563 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 40
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจตรวจคัดกรองประชาชนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโรคโควิด 19 ณ จุดตรวจแยกแม่แขม อ.ลอง จ.แพร่ เขียนโดย admin 39
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ เยี่ยมชม ให้กำลังใจ และอุดหนุนสินค้าการเกษตรของเกษตรกร ต.แม่ป๊าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ เขียนโดย admin 41