แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล และสืบชาตา ศาลากลางจังหวัดแพร่ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ เขียนโดย admin 21
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ในงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีไหว้นมัสการพระธาตุเนิ้ง ประจำปี 2563 ณ วัดพระหลวง ต.พระหลวง อ.สูงเม่น จ.แพร่ เขียนโดย admin 19
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีไหว้นมัสการพระธาตุเนิ้ง ประจำปี 2563 ณ วัดพระหลวง ต.พระหลวง อ.สูงเม่น จ.แพร่ เขียนโดย admin 15
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ เข้าร่วมกิจกรรม สานสัมพันธ์ ภาครัฐภาคเอกชน และสื่อมวลชน จังหวัดแพร่ ณ สวนอาหารระเบียงบึง ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 15
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีไหว้ครูธัมม์ ประจำปี 2563 และพิธีสมโภชน์ สมณศักดิ์ พัดยศ พระครูเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก และพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 69 ปี 49 พรรษา พระครูปัญญาสารนิวิฐ เจ้าอาวาสวัดสูงเม่น ณ วัดสูงเม่น ต. เขียนโดย admin 14
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้านจังหวัดแพร่ ณ ข่วงวัฒนธรรม (กาดสามวัย) ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 16
สถิติจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2563 โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 16
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากร พ.ศ. 2563 ในงานสภากาแฟ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และสำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่ ภาคเอกชน ณ ห้างเทสโก้โลตัส สาขาแพร่ เขียนโดย admin 14
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมสภากาแฟ "กาแฟหอม รักหวาน บ้านเชตวัน" เพื่อพบปะหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน ณ ท่าน้ำเชตวัน ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 12
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ออกประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2563 แก่หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน ในกิจกรรมหน่วย พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ โรงเรียนบ้านนาคูหา ต.สวนเขื่อน อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 12