แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติจังหวัดแพร่ นำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมทำบุญตักบาตรบนเมกทุกวันพุธ เพื่อรักษาประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น ณ บริเวณกำแพงเมืองแพร่ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 28
สถิติจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายนภดล อุตรพงษ์ ผอ.กลุ่มปฎิบัติการสถิติ นำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของสำนักสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีพระพุทธมนต์ถวายพระชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมราชินีพระพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดบุญรักษา ต.ป่าแมต อ.เมื เขียนโดย admin 38
สถิติจังหวัดแพร่มอบหมายให้นางสาวสุภัทรา สารพันธ์ ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ร่วมเปิดงานภูมิปัญญาสินค้าชุมชน OTOP 4 ภูมิภาค"ช้อปเพลินเกินห้ามใจ“ณ ข่วงวัฒนธรรมเมืองแพร่ (กาดสามวัย) อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 33
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดและสัมมนางาน ‘Digital Thailand Big Bang’ 2019 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ   เขียนโดย admin 30
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมเปิด โครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุขปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่) เป็นประธาน ณ ข่วงวัฒนธรรมเมืองแพร่ (กาดสามวัย) อ.เมือ เขียนโดย admin 29
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมเปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาวะและเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยในพื้นที่ตำบลน้ำชำ โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่) เป็นประธาน ณ ต.น้ำชำ อ. สูงเม่น จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 31
สถิติจังหวัดแพร่ นำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีจุดเทียน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 33
สถิติจังหวัดแพร่ นำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ร่วมกิจกรรม "จิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์" ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ และบริเวณสถานีรถไฟ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 37
สถิติจังหวัดแพร่ นำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรม "จิตอาสา สร้างฝ่ายชะลอน้ำ แก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 33
สถิติจังหวัดแพร่ นำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา แะถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี2562 เขียนโดย admin 32