แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 8/2563 เพื่อถ่ายทอดนโยบาย สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 29
มาดี...สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ขอขอบคุณสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการสำรวจเป็นอย่างดียิ่งค่ะ เขียนโดย admin 32
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่วนอำนวยการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 20/2563 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 38
สถิติจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายอัษฎางค์ พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการให้บริการ/ปัญหาและอุปสรรค ในการให้บริการโครงการเน็ตประชารัฐ (Free Wifi) ในพื้นที่ ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ เขียนโดย admin 35
สถิติจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเทพนิวัฒน์ ปิ่นเปี่ยม เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการให้บริการ/ปัญหาและอุปสรรค ในการให้บริการโครงการเน็ตประชารัฐ (Free Wifi ในพื้นที่ ม. 2 บ้านแม่จองไฟ ต. ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ เขียนโดย admin 31
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุ สามเณร ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ณ วัดชัยมงคล อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 30
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่วนอำนวยการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 19/2563 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 31
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมมอบน้ำดื่มให้สถานที่เฝ้าระวังและสังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 จำนวน 20 โหล ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 35
มอบหมายให้ นายอัษฎางค์ พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติชำนาญการ ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่วนอำนวยการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 18/2563 เขียนโดย admin 34
สถิติจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ติดต่อประสานงานในการดำเนินงานโครงการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอลอง และที่ว่าการอำเภอวังชิ้น จ.แพร่ เขียนโดย admin 40