แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ เข้าร่วมโครงการ "ผู้ว่าพาเยาวชนเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5" ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดแพร่ ประจําปี 2563 ณ วัดสวนหลวง ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ เขียนโดย admin 13
สถิติจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศักยมุนี พระคู่บ้านคู่เมือง และงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2563 วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 15
สถิติจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสักทอง โรงแรมแม่ยมพาเลส อ. เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 11
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา พัฒนาวัดศรีชุม เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ วัดศรีชุม ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 13
สถิติจังหวัดแพร่ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ในการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันฯ จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2563 ณ โรงแรมแม่ยมพาเลส อ. เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 17
จังหวัดแพร่จัดพิธีบวงสรวงองค์พระธาตุช่อแฮ เนื่องในงานประเพณี "ไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2563" ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 13
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ในพื้นที่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 14
สถิติจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายนภดล อุตรพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ สปค. 2563 ในงาน “หม่าเต้าแดง แตงโมหวาน หนองเจริญ” ประจำปี 2563 ณ บ้านหนองเจริญ ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง เขียนโดย admin 15
สถิติจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายนภดล อุตรพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมเปิดงาน “หม่าเต้าแดง แตงโมหวาน หนองเจริญ” ปี 2563 ณ บ้านหนองเจริญ ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เขียนโดย admin 11
สถิติจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2563 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ ณ โรงแรมแพร่นครา ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 10