แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมทำบุญในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูวรกิตติสุนทร อดีตเจ้าอาวาสวัดถิ่นใน ณ เมรุชั่วคราว วัดถิ่นใน ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 12
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีอาราธนาพระมหาอุปคุต เนื่องในงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2563 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 13
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีนมัสการพระธาตุเนิ้งประจำปี 2563 ณ วัดพระหลวง ต.พระหลวง อ.สูงเม่น จ.แพร่ เขียนโดย admin 11
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดไชยมาตย์ ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ เขียนโดย admin 14
สถิติจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 5/2563 เพื่อถ่ายทอดนโยบาย สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 9
สถิติจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 12
สถิติจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวสุภัทรา สารพันธ์ ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติฯ เข้าร่วมการปะชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 9
นางสาววิภาดา ลิ่วเฉลิมวงศ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ และคณะ เดินทางมาตรวจราชการ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดแพร่ ชั้น 4 ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 10
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ณ ข่วงวัฒนธรรม (กาดสามวัย) ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 12
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ เข้าร่วมกิจกรรม"จิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญประโยชน์ศาสนสถาน" ณ วัดสวนหลวง ต.ป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ เขียนโดย admin 11