แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมทำบุญตักบาตรบนเมกทุกวันพุธ และรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย ใช้ตะกร้า ถุงผ้า ลดใช้พลาสติก ลดโลกร้อน ณ บนเมกน้ำคือประตูชัย ต.ในเวียง อ.เมือง จ. แพร่ เขียนโดย admin 22
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่วนอำนวยการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 23/2563 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 29
ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดโรงพยาบาลหนองม่วงไข่” เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร์มหาอานันทมหิดล เขียนโดย admin 24
สถิติจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับ นายปัญญา สนิทอินทร์ ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งโทรศัพท์จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 22
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้และหว่านเมล็ดพันธุ์พืชเกษตรวิถีพุทธ ณ วัดป่าพุทธภูมิสถานพระโพธิญาณ (สัวเวชนียสถานจำลอง) ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เขียนโดย admin 23
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่วนอำนวยการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 22/2563 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 29
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งบัน“ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ณ ข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้ (กาดสามวัย) อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 26
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณสวนสาธารณบึงยมหลง ต.แม่ยม อ.เมือง เขียนโดย admin 29
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 28
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่วนอำนวยการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 21/2563 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 26