แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิด “ศูนย์กีฬาทางน้ำ จังหวัดแพร่” (Phrae water Sports Center) ณ บริเวณบึงยมหลง ต.แม่ยม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 13
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดโครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (ปั่นจักรยาน) ครั้งที่ 1 ณ บริเวณหน้าสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 15
สถิติจังหวัดแพร่ ออกสังเกตการณ์การปฏิบัติงานสนามของเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ โครงการสำรวจความสุขและความเสี่ยง พ.ศ. 2563 ณ เขตปฏิบัติงาน ม.4 ต.ห้วยม้า และเขตปฏิบัติงาน ทต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 18
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมทำบุญตักบาตรบนเมกทุกวันพุธ และรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย ใช้ตะกร้า ถุงผ้า ลดใช้พลาสติก ลดโลกร้อน ณ บนเมกน้ำคือประตูชัย ต.ในเวียง อ.เมือง จ. แพร่ เขียนโดย admin 16
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่วนอำนวยการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 26/2563 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 16
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาด้านการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมอาสาพัฒนา ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 13
สถิติจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนบนพื้นฐานภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงแรมแพร่นครา เขียนโดย admin 26
สถิติจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรม “ห่างกัน ไม่ห่างไกล ปลอดภัยจากโควิด บริจาคโลหิต ด้วยจิตอาสา” ณ หอประชุมอำเภอเมือง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 21
สถิติจังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมการประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ/ Video Conference ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 23
สถิติจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีทำบุญทักษิณานุปทาน อุทิศถวาย พระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย เนื่องในวันรำลึก 142 ปี ณ กู่อัฐิพระครูบาศรีวิชัย วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่ เขียนโดย admin 23