แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวสุภัทรา สารพันธ์ ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติฯ เข้าร่วมการปะชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 54
นางสาววิภาดา ลิ่วเฉลิมวงศ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ และคณะ เดินทางมาตรวจราชการ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดแพร่ ชั้น 4 ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 59
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ณ ข่วงวัฒนธรรม (กาดสามวัย) ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 62
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ เข้าร่วมกิจกรรม"จิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญประโยชน์ศาสนสถาน" ณ วัดสวนหลวง ต.ป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ เขียนโดย admin 64
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ เข้าร่วมโครงการ "ผู้ว่าพาเยาวชนเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5" ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดแพร่ ประจําปี 2563 ณ วัดสวนหลวง ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ เขียนโดย admin 59
สถิติจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศักยมุนี พระคู่บ้านคู่เมือง และงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2563 วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 71
สถิติจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสักทอง โรงแรมแม่ยมพาเลส อ. เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 56
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา พัฒนาวัดศรีชุม เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ วัดศรีชุม ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 65
สถิติจังหวัดแพร่ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ในการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันฯ จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2563 ณ โรงแรมแม่ยมพาเลส อ. เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 72
จังหวัดแพร่จัดพิธีบวงสรวงองค์พระธาตุช่อแฮ เนื่องในงานประเพณี "ไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2563" ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 61