แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติจังหวัดแพร่ นำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัด ร่วมงานประเพณีกิ๋นสลากหลวง และทำการสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดงานประเพณีกิ๋นสลากหลวง ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 54
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมหารือการเตรียมการจัดการจัดงานเฉลิมฉลองเมืองเก่าแพร่ ครบรอบ ๑,๑๙๑ ปี บริเวณเขตเมืองเก่าแพร่ โดยมี นายโชคดี อมรวัฒน์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ชั้น๒ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ เขียนโดย admin 47
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน904 วปร.บำเพ็ญสาธารณะประโยนชน์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชการที่4 โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ (ผู้ว่าราช เขียนโดย admin 34
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล ในเรื่องของน้ำท่า เพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ำในห้วงฤดูแล้ง โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศา เขียนโดย admin 45
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจ (Cluster) และคณะกรรมการที่ปรึกษาด้าน การท่องเที่ยว และ บริการสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดบูรณาการ โดยมี นายนิธิวัชร์ ศิรโภคาวิโรจน์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่) ประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาล เขียนโดย admin 37
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจ (cluster)สนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยมี นายนิธิวัชร์ ศิรโภคาวิโรจน์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ) ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 45
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมเชิญชวนแต่งการด้วยผ้าพื้นเมืองรักษาอัตลักษณ์การแต่งกายของจังหวัดแพร่ และร่วมรณรงค์การใช้ตระกร้า ลดการใช้พลาสติก เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม นำโดย นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่) เป็นประธาน ณ บริเวณกำแพงเมืองแพร่ เขียนโดย admin 49
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมทำบุญตักบาตรบนเมกทุกวันพุธ เพื่อรักษาประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น ณ บริเวณกำแพงเมืองแพร่ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 41
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วม พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่) เป็นประธาน ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ต.ในเวียง อ .เมืองแพร่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 37
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม โดยมี นายโชคดี อมรวัฒน์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่) เป็นประธาน ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ต.ในเวียง อ .เมืองแพร่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 55