แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดแพร่ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานจิตอาสาพระราชทาน ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 63
สถิติจังหวัดแพร่ นำเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ สำรวจความคิดเห็นต่อการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2563 ตั้งแต่ วันที่ 2 – 8 ก.พ. 2563 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 65
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2563 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 59
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 62
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมทำบุญในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูวรกิตติสุนทร อดีตเจ้าอาวาสวัดถิ่นใน ณ เมรุชั่วคราว วัดถิ่นใน ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 61
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีอาราธนาพระมหาอุปคุต เนื่องในงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2563 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 69
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีนมัสการพระธาตุเนิ้งประจำปี 2563 ณ วัดพระหลวง ต.พระหลวง อ.สูงเม่น จ.แพร่ เขียนโดย admin 64
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดไชยมาตย์ ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ เขียนโดย admin 71
สถิติจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 5/2563 เพื่อถ่ายทอดนโยบาย สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 54
สถิติจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 66