แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่จัดการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ที่ผ่านมา และบูรณาการข้อมูลจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นำเสนอชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ เขียนโดย admin 63
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ สปค. พ.ศ. 2563 ในการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 42
สถิติจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่วนอำนวยการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ (เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 63
สถิติจังหวัดแพร่ รับใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะผู้มีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2563 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 72
สถิติจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 69
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมงาน "ประเพณีไหว้พระธาตุดอยเล็ง ประจำปี 2563" ณ วัดพระธาตุดอยเล็ง ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 68
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดอบรมเยาวชนและประชาชนในการส่งเสริมกีฬาเรือพายประเภทคยัค ณ หนองบัวลอย ม.4 ต.แม่ยม อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 75
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารเครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2563 ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 66
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน และติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดแพร่ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 ณ โรงแรมแพร่นครา ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 91
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมประชุม งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เนื่องในวาระครบรอบ 38 ปี การก่อตั้งหอการค้าจังหวัดแพร่ ณ โรงแรมแพร่นครา อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 69