แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัย ครั้งที่๑ /๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 53
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมงานวันกตัญญูบูรพาจารย์รำลึก (ครบรอบ ๘ ปีวันมรณภาพพ มหาโพธิวงศาจารย์ ) และปฏิบัติธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 52
สถิติจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางสาวสุภัทรา สารพันธ์ ผอ.การกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน จังหวัดแพร่ประจำปี 2562โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่) เป็นประธาน ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารต.ในเวียง อ.เมืองจ.แพร่ เขียนโดย admin 81
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมเปิดงานนิทรรศการ "โฮ๊ะศิลป์ (วอศ)ถิ่นแป้"ครั้งที่ ๑โดยมี นายนิธิวัชร์ ศิรโภคาวิโรจน์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่) เป็นประธาน ณ หอศิลป์เมืองแพร่ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 43
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมการเตรียมการจัดงาน ฉลองเมืองเก่าแพร่ ๑,๑๙๑ ปี โดยมี นายโชคดี อมรรัตน์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 74
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ (ฟ้าผ่า) ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรม ราชูปถัมภ์ โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่) เป็นประธาน ณห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ อ เขียนโดย admin 49
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด ศอ.ปส จ.แพร่ ผกก.สารวัตรใหญ่และสารวัตรหัวหน้า สภ. ครั้งที่ 10/2562 โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 49
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งที่10/2562 โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 43
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมเชิญชวนแต่งการด้วยผ้าพื้นเมืองรักษาอัตลักษณ์การแต่งการของจังหวัดแพร่ และร่วมรณรงค์การใช้ตระกร้า ลดการใช้พลาสติก เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม นำโดย นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่) เป็นประธาน ณ บริเวณกำแพงเมืองแพร่ เขียนโดย admin 43
สถิติจังหวัดแพร่ นำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมทำบุญตักบาตรบนเมกทุกวันพุธ เพื่อรักษาประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น ณ บริเวณกำแพงเมืองแพร่ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 42