แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 217
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำสตรีจังหวัดแพร่ ณ บ้านวงศ์บุรี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 171
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติ ร่วมลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนธุรกิจ ภายใต้โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT บ้านนันทาราม ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 168
สถิติจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในโครงการ “ผู้ว่าปาปี่น้องหมู่เฮาเข้าวัด” ณ วัดพงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 171
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนธุรกิจ ภายใต้โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนทุ่งโฮ้ง ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 176
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 172
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 155
พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ สำรวจความพึงพอใจของผู้ร่วมงานมหกรรมของดีเมืองแพร่ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS บ้านกอเปา ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 194
สถิติจังหวัดแพร่ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ เวทีกลางของงานนิทรรศการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS บ้านกอเปา ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 174
สถิติจังหวัดแพร่ร่วมงานแถลงแผนป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแพร่ ณ สนามเทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 206