แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่แถลงข่าวกรณีจังหวัดแพร่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 ราย ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 67
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่วนอำนวยการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2563 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 61
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่วนอำนวยการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2563 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 72
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสิติจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 4/2563 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 77
สถิติจังหวัดแพร่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ออกประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ณ วัดช่องลม ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ เขียนโดย admin 70
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ พบ นางถิติกาญจนา หงส์แก้ว คลังจังหวัดแพร่ เพื่อขอประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 65
สถิติจังหวัดแพร่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ประสานงานเพื่อสร้างเครือข่ายภาคเอกชน ภาคประชาชน และอาคารสูง สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ สปค. พ.ศ. 2563 ในเขต อ.เมือง อ.สูงเม่น อ.เด่นชัย จ.แพร่ เขียนโดย admin 52
สถิติจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ และ จนท.สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ประสานงานเพื่อสร้างเครือข่ายภาคเอกชน ภาคประชาชน และอาคารสูง สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ สปค. พ.ศ. 2563 ในเขตเทศบาลตำบลร้องกวาง อ.ร้องกวาง เขียนโดย admin 60
สถิติจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติ เข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 66
สถิติจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในทุกหมวด ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 57