แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ชี้แจงการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 2
สถิติจังหวัดแพร่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ติดต่อประสานงานในการดำเนินงานโครงการสำรวจความเดือดร้อนฯ (เดือนกรกฎาคม 2563) ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง ที่ว่าการอำเภอลอง ที่ว่าการอำเภอวังชิ้น ที่ว่าการอำเภอเด่นชัย และ ที่ว่าการอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ เขียนโดย admin 2
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคไรนา 2019 (โควิด - 19) ณ โรงแรมรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก เขียนโดย admin 4
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมทำบุญกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ร่วมทำบุญปิดทองหัวใจพระพุทธเจ้า ปลูกต้นไม้และถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าพุทธภูมิ บ้านป่าเหียง ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เขียนโดย admin 3
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง หล่อเทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ณ พระอุโบสถวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 5
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีสมโภชพระอารามหลวง วัดพระธาตุช่อแฮ ครบ 14 ปี พิธีอัญเชิญพระพุทธศรีศากยะพุทธมณฑลนายก ประดิษฐานเป็นการชั่วคราว 1 พรรษากาล ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 2
สถิติจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปพระเจ้าแสนหวาย ขึ้นประดิษฐาน ณ หอคำหลวง วัดต้าม่อน ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ เขียนโดย admin 13
สถิติจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนาออนไลน์ ระดับนานาชาติ หัวข้อ New Normal with Peace : Meditation for Peace and Sustainable Development เขียนโดย admin 10
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมทำบุญตักบาตรบนเมกทุกวันพุธ และรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย ใช้ตะกร้า ถุงผ้า ลดใช้พลาสติก ลดโลกร้อน ณ บนเมกน้ำคือประตูชัย ต.ในเวียง อ.เมือง จ. แพร่ เขียนโดย admin 8
สถิติจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2563 ครั้งที่ 9/2563 เพื่อถ่ายทอดนโยบาย สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 9