แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 0
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีสืบชะตาแม่น้ำยม ปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 ณ วัดวังหงส์เหนือ ต.วังหงส์ อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 0
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 เขียนโดย admin 1
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมการอบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 6 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 27
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่ผู้มีอุปการะคุณต่อวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง และพิธีเจริญพุทธมนต์สืบชะตาหลวง อายุวัฒนะมงคล 54 ปี 34 พรรษา พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เขียนโดย admin 10
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมรับฟังการเสวนาออนไลน์ โดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา (IPPD) ในหัวข้อ “Thailand 2020s and Beyond: Building a Trust and Data - Driven Society” เขียนโดย admin 8
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณทางหลวงหมายเลข 101 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ เขียนโดย admin 6
สถิติจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายนภดล อุตรพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 4
เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมการประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมฯ ริมแม่น้ำยม อ.เมือง จ.แพร่ ประจำปีงบประมาณ 2563 – 2565 ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 5
สถิติจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวสุภัทรา สารพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 3