แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งบัน“ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ณ ข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้ (กาดสามวัย) อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 0
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณสวนสาธารณบึงยมหลง ต.แม่ยม อ.เมือง เขียนโดย admin 0
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 0
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่วนอำนวยการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 21/2563 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 0
สถิติจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 8/2563 เพื่อถ่ายทอดนโยบาย สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 3
มาดี...สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ขอขอบคุณสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการสำรวจเป็นอย่างดียิ่งค่ะ เขียนโดย admin 5
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่วนอำนวยการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 20/2563 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 8
สถิติจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายอัษฎางค์ พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการให้บริการ/ปัญหาและอุปสรรค ในการให้บริการโครงการเน็ตประชารัฐ (Free Wifi) ในพื้นที่ ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ เขียนโดย admin 11
สถิติจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเทพนิวัฒน์ ปิ่นเปี่ยม เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการให้บริการ/ปัญหาและอุปสรรค ในการให้บริการโครงการเน็ตประชารัฐ (Free Wifi ในพื้นที่ ม. 2 บ้านแม่จองไฟ ต. ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ เขียนโดย admin 7
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุ สามเณร ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ณ วัดชัยมงคล อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 4