แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเทพนิวัฒน์ ปิ่นเปี่ยม เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน ร่วมการอบรมโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 ณ โรงแรมแม่ยมพาเลส ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 13
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาวัดต้นห้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. 2564 เขียนโดย admin 1
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2564 ณ วันพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 13
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมแถลงข่าวผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ส่วนราชการ กับสื่อมวลชน โครงการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ 2564 ณ โรงแรมแพร่นครา อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 3
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 5
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ (ฟ้าผ่า) ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 4
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมตามโครงการ “ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5” ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ วัดหนองม่วงไข่ ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 9
สถิติจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และติดป้ายไวนิล การดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ สธอ. พ.ศ. 2565 (งานนับจด) แก่ สำนักงานศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สถานประกอบการ และประชาชน เขียนโดย admin 7
สถิติจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และติดป้ายไวนิล การดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการ สธอ. พ.ศ. 2565 (งานนับจด) แก่สำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ สำนักงานเทศบาลตำบลสูงเม่น สถานประกอบการ ร้านค้า และประชาชน เขียนโดย admin 3
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ (หลังเก่า) ชั้น 2 อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 4