แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมทำกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องใน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และถวายเพลแด่พระสงฆ์ ณ วัดหัวข่วง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 0
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 เขียนโดย admin 0
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมรับฟังการสัมมนาผ่านการ Live สด เรื่อง ผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6) ณ สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 0
สถิติจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รุ่นที่ 1 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เขียนโดย admin 0
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมข้าราชการ ร่วมรับฟังการอบรมผ่านการ Live สด โครงการพัฒนามาตรการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย (Improving Thailand’s Prevention Measures on Corruption) ครั้งที่ 2 เขียนโดย admin 2
สถิติจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมอบรมแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล ภายใต้โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสพรีเมี่ยม จ.เชียงใหม่ เขียนโดย admin 2
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสำนักปฏิบัติธรรมบ่อน้ำพระฤาษี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สำนักปฏิบัติธรรมบ่อน้ำพระฤาษี ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่ เขียนโดย admin 2
สถิติจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวสุภัทรา สารพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ร่วมการประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ เขียนโดย admin 1
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมทำบุญไหว้พระ และต้อนรับผู้เกษียณอายุราชการ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 1
สถิติจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของการประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 1