แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติจังหวัดแพร่ มอบของใช้ ผ้าห่ม และเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นกำลังให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ณ ม.10 ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เขียนโดย admin 1
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมโครงการ “ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5” ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการวัด ประชารัฐสร้างสุข จังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 ณ วัดถิ่นใน ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 3
สถิติจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ทำบุญ และมอบอุปกรณ์การเรียน สมุด ปากกา ดินสอ กระดาษวาดเขียน ให้แก่โรงเรียนบ้านนาคูหา ณ โรงเรียนบ้านนาคูหา ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 1
สถิติจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ทำบุญ และมอบอุปกรณ์การเรียน สมุด ปากกา ดินสอ กระดาษวาดเขียน ให้แก่โรงเรียนบ้านนาคูหา ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 7
สถิติจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ มาดีสำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ประชาสัมพันธ์ แนะนำการใช้แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ให้แก่ครัวเรือนตัวอย่างในการสำรวจ และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการดูแล และป้องกันตนเองจากการระบาดของโรคโควิด – 19 เขียนโดย admin 1
สถิติจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมทำความสะอาดสำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 ณ สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแพร่ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 1
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองแพร่ ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองแพร่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 3
สถิติจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมการประชุมประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ของกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) ระดับหมู่บ้าน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 3
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแพร่ (ศปก.จ.แพร่) ครั้งที่ 2/2564 และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ เขียนโดย admin 2
สถิติจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ร่วมจัดนิทรรศการ และสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ณ โรงเรียนบ้านไผ่โทน ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เขียนโดย admin 1