แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายอัศราวุธ ขัดคำ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจ ในการใช้ประโยชน์โครงการเน็ตประชารัฐ ในโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดแพร่ กิจกรรมอบรมนักข่าวน้อย ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย admin 8
นางเมตตา อนุศาสนกุล (สถิติจังหวัดแพร่) ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดแพร่ กิจกรรมอบรมนักข่าวน้อย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายโชคดี อมรวัฒน์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่) เป็นประธาน ณ ห้องนครา พาวิเลียน โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร เขียนโดย admin 4
นางเมตตา อนุศาสนกุล (สถิติจังหวัดแพร่) และเจ้าหน้าที่ จัดประชุมโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 4
นางเมตตา อนุศาสนกุล (สถิติจังหวัดแพร่) ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชน โดยมีนายวิเชียร อนุสาสนนันท์ (ปลัดจังหวัดแพร่) เป็นประธาน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 3
สถิติจังหวัดแพร่ นำเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลสถิติและประชาสัมพันธ์งานของสำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ และสำรวจความคิดเห็นของผู้ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่พลังประชารัฐ เขียนโดย admin 2
นางเมตตา อนุศาสนกุล (สถิติจังหวัดแพร่) ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐจังหวัดแพร่ โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่) เป็นประธาน เขียนโดย admin 2
นางเมตตา อนุศาสนกุล (สถิติจังหวัดแพร่) ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปี 2561 โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่) เป็นประธาน เขียนโดย admin 1
นางเมตตา อนุศาสนกุล (สถิติจังหวัดแพร่) ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และสักการะพระธาตุ 1,000 ปี ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชการที่ 9 เขียนโดย admin 1
นางเมตตา อนุศาสนกุล (สถิติจังหวัดแพร่) ร่วมพิธีเปิดโครงการ "6x4 ปั่น ปลุก ลุก สร้าง กระแสรณรงค์เลิกบุหรี่ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้ องค์ราชัน ปีที่ 3 โดยมีนายวิเชียร อนุสาสนนันท์ (ปลัดจังหวัดแพร่) เป็นประธาน ณ กาดสามวัย จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 1
นางเมตตา อนุศาสนกุล (สถิติจังหวัดแพร่) ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 โดยมีนายวิเชียร อนุสาสนนันท์ (ปลัดจังหวัดแพร่) เป็นประธาน ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 2