แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สสช. ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต เขียนโดย admin 93
วันอาสาฬหบูชา 2562 เขียนโดย admin 247
ประชาสัมพันธ์ No Gift Policy "สสช. งดรับและให้ของขวัญ = ลดการคอร์รัปชัน" เขียนโดย admin 363
ประชาสัมพันธ์ "สวนดุสิตโพลเผย 5 อันดับ ข่าวการทุจริต ที่ประชาชนสนใจมากที่สุด" เขียนโดย admin 309
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดเเพร่ เขียนโดย admin 327
ประชาสัมพันธ์นโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการของจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 381
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชัน ระหว่าง สถิติจังหวัดแพร่ กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 348