แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติจังหวัดแพร่ ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม โดยมี นายโชคดี อมรวัฒน์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่) เป็นประธาน ณ วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง ต.ช่อแฮ อ .เมืองแพร่ จ.แพร่ เขียนโดย admin 6
สารสถิติ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 5
สารสถิติ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 80
สารสถิติ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 85
สารสถิติ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 72
สารสถิติ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 103
สารสถิติ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 102
สารสถิติ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 107
สารสถิติ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 118
สารสถิติ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 152