แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2563 จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 70
อยู่ดีมีสุข พ.ศ. 2564 จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 48
สำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 114
ภาพรวมเศรษฐกิจภาพรวมจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 278
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์เรื่อง “การท่องเที่ยว" ปี 2562 เขียนโดย admin 210
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ 2562 เขียนโดย admin 170
สรุปสถานการณ์ของจังหวัดและ Info เขียนโดย admin 175
การสำรวจการย้ายถิ่นฐาน ประชากรชาวแพร่ ปี พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 218
การสำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดแพร่ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 213
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ 1 : มกราคม - มีนาคม 2563 เขียนโดย admin 219