แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ภาพรวมเศรษฐกิจภาพรวมจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 151
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์เรื่อง “การท่องเที่ยว" ปี 2562 เขียนโดย admin 117
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ 2562 เขียนโดย admin 101
สรุปสถานการณ์ของจังหวัดและ Info เขียนโดย admin 106
การสำรวจการย้ายถิ่นฐาน ประชากรชาวแพร่ ปี พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 129
การสำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดแพร่ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 119
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ 1 : มกราคม - มีนาคม 2563 เขียนโดย admin 119
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 388
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์จากชุดข้อมูลกลางเรื่อง “การท่องเที่ยว" เขียนโดย admin 699
วิเคราะห์และสถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ ปี 2561 เขียนโดย admin 607