แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2563 จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 10
สำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 68
ภาพรวมเศรษฐกิจภาพรวมจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 228
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์เรื่อง “การท่องเที่ยว" ปี 2562 เขียนโดย admin 173
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ 2562 เขียนโดย admin 146
สรุปสถานการณ์ของจังหวัดและ Info เขียนโดย admin 146
การสำรวจการย้ายถิ่นฐาน ประชากรชาวแพร่ ปี พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 185
การสำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดแพร่ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 175
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ 1 : มกราคม - มีนาคม 2563 เขียนโดย admin 188
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 433