แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ภาพรวมเศรษฐกิจภาพรวมจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 88
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์เรื่อง “การท่องเที่ยว" ปี 2562 เขียนโดย admin 73
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ 2562 เขียนโดย admin 74
สรุปสถานการณ์ของจังหวัดและ Info เขียนโดย admin 77
การสำรวจการย้ายถิ่นฐาน ประชากรชาวแพร่ ปี พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 95
การสำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดแพร่ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 89
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ 1 : มกราคม - มีนาคม 2563 เขียนโดย admin 87
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 358
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์จากชุดข้อมูลกลางเรื่อง “การท่องเที่ยว" เขียนโดย admin 660
วิเคราะห์และสถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ ปี 2561 เขียนโดย admin 567