แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผลการสำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดแพร่ พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 23
สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับโครงการ หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 27
ผลการสำรวจ การจัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2560 “การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน” เขียนโดย admin 20
ข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรม (ข้อมูลพื้นฐาน) พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 41
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม - กันยายน 2560 เขียนโดย admin 46
วิเคราะห์ข้อมูลและ Infographic "ขยะ" เขียนโดย admin 113
วิเคราะห์ข้อมูลและ Infographic "ผู้สูงอายุ" เขียนโดย admin 142
วิเคราะห์ข้อมูลและ Infographic "ท่องเที่ยว" เขียนโดย admin 116
วิเคราะห์ข้อมูลและ Infographic "ข้าว" เขียนโดย admin 186