แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ การจัดงาน “แพร่เมืองเก่า 1191 ปี” เขียนโดย admin 181
สรุปผลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแพร่ วันที่ 9 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 175
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมต่อ การจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2562 จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 186
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้ร่วมชม ขบวนแห่เครื่องสักการะพระธาตุช่อแฮตามประเพณีล้านนา “งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2562” เขียนโดย admin 172
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 157
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 170
รายงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 179
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อการจัดงานประเพณีกิ๋นสลากหลวงจังหวัดแพร่ ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 198
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ 1 : มกราคม - มีนาคม พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 177
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ 4 : ตุลาคม - ธันวาคม 2561 เขียนโดย admin 424