แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมต่อการจัดงาน “ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง” ประจำปี 2563 จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 218
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ร่วมชมขบวนแห่เครื่องสักการะพระธาตุช่อแฮตามประเพณีล้านนา “งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2563” เขียนโดย admin 214
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดงานประเพณี “มาฆบูชา ไหว้สาป๋าระมี พระธาตุจอมสวรรค์” ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 196
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้าน คู่เมืองแพร่ ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 258
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 227
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ 4 : ตุลาคม - ธันวาคม 2562 เขียนโดย admin 236
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ การจัดงาน “แพร่เมืองเก่า 1191 ปี” เขียนโดย admin 229
สรุปผลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแพร่ วันที่ 9 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 233
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมต่อ การจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2562 จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 234
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้ร่วมชม ขบวนแห่เครื่องสักการะพระธาตุช่อแฮตามประเพณีล้านนา “งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2562” เขียนโดย admin 215