แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดแพร่ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 30
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ 4 : ตุลาคม – ธันวาคม 2563 เขียนโดย admin 19
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 42
ความคิดเห็นของประชาชนต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด - 19 ในจังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 51
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม – กันยายน 2563 เขียนโดย admin 59
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแพร่ วันที่ 7 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านไผ่โทน ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 52
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ 2 : เมษายน – มิถุนายน 2563 เขียนโดย admin 109
รายงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 120
รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 141
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ 1 : มกราคม - มีนาคม 2563 เขียนโดย admin 153