แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดงานประเพณี “มาฆบูชา ไหว้สาป๋าระมี พระธาตุจอมสวรรค์” ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 1
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้าน คู่เมืองแพร่ ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 59
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 22
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ 4 : ตุลาคม - ธันวาคม 2562 เขียนโดย admin 26
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ การจัดงาน “แพร่เมืองเก่า 1191 ปี” เขียนโดย admin 35
สรุปผลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแพร่ วันที่ 9 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 38
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมต่อ การจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2562 จังหวัดแพร่ เขียนโดย admin 45
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้ร่วมชม ขบวนแห่เครื่องสักการะพระธาตุช่อแฮตามประเพณีล้านนา “งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2562” เขียนโดย admin 50
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 38
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 42