ชาวไทยพร้อมใจเป็นประธานอาเซียน

 

ASEAN

กระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำคลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทยเพิ่มเติม โดยจะมีการเพิ่มสื่อประชาสัมพันธ์ใหม่ๆ เข้าเป็นระยะๆโดยสามารถเข้าถึงได้ตามลิ้งค์ https://goo.gl/e2rtny

ASEAN 2