สถิติที่น่าสนใจในจังหวัด

 • ภาพรวมเศรษฐกิจภาพรวมจังหวัดแพร่

  ภาพรวมเศรษฐกิจภาพรวมจังหวัดแพร่

 • วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์เรื่อง “การท่องเที่ยว

  วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์เรื่อง “การท่องเที่ยว" ปี 2562

 • วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ 2562

  วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ 2562

 • สรุปสถานการณ์ของจังหวัดและ Info

 • การสำรวจการย้ายถิ่นฐาน ประชากรชาวแพร่ ปี พ.ศ. 2562

  การสำรวจการย้ายถิ่นฐาน ประชากรชาวแพร่ ปี พ.ศ. 2562

 • การสำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดแพร่ พ.ศ.2562

  การสำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดแพร่ พ.ศ.2562

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ 1 : มกราคม - มีนาคม 2563

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดแพร่ ไตรมาสที

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2562

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2562

 • วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์จากชุดข้อมูลกลางเรื่อง “การท่องเที่ยว

  วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์จากชุดข้อมูลกลางเรื่อง “ก

 • วิเคราะห์และสถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ ปี 2561

  วิเคราะห์และสถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ ปี 2561

phrae-1

สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ถนนไชยบูรณ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 0-5451-1234
โทรสาร 0-5451-1711 Hot line 21781, 21784 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.