• ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนปี 2560

  ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนปี 2560

 • ผลการสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อเทศกาลสงกรานต์จังหวัดแพร่ ระหว่าง วันที่ 13-17 เมษายน 2561

  ผลการสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อเทศกาลสงกร

 • สรุปผลการสำรวจการ จัดงาน “ส่งเสริมประเพณีปี๋ใหม่เมือง

  สรุปผลการสำรวจการ จัดงาน “ส่งเสริมประเพณีปี๋ใหม่เมื

 • สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อกิจกรรม

  สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อกิจกรรม "ผ่อบ

 • ผลการสำรวจการจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2561

  ผลการสำรวจการจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดแพ

 • สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับโครงการ หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ จังหวัดแพร่ วันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านน้ำเลา ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่

  สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับโครงก

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ 1 : มกราคม - มีนาคม 2561

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดแพร่ ไตรมาสที

 • ผลสำรวจการย้ายถิ่นฐานของประชากรจังหวัดเเพร่ ปี พ.ศ. 2560

  ผลสำรวจการย้ายถิ่นฐานของประชากรจังหวัดเเพร่ ปี พ.ศ. 2560

 • สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับโครงการ หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ จังหวัดแพร่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง ต.วังธง อ.เมืองเเพร่ จ.แพร่

  สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับโครงก

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดแพร่ ปี 2560

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดแพร่ ปี 2560

สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ถนนไชยบูรณ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 0-5451-1234
โทรสาร 0-5451-1711 Hot line 21781, 21784 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.