• ผลสำรวจพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนของคนเมืองแพร่

  ผลสำรวจพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนของคนเมือ

 • สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อกิจกรรม

  สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อกิจกรรม "ผ่อบ

 • สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับโครงการ หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ จังหวัดแพร่ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ อบต.บ้านกวาง ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่

  สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับโครงก

 • สรุปผลสำคัญการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง ปี 2560 จังหวัดเเพร่

  สรุปผลสำคัญการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง ปี 2560 จ

 • ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนปี 2560

  ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนปี 2560

 • ผลการสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อเทศกาลสงกรานต์จังหวัดแพร่ ระหว่าง วันที่ 13-17 เมษายน 2561

  ผลการสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อเทศกาลสงกร

 • สรุปผลการสำรวจการ จัดงาน “ส่งเสริมประเพณีปี๋ใหม่เมือง

  สรุปผลการสำรวจการ จัดงาน “ส่งเสริมประเพณีปี๋ใหม่เมื

 • สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อกิจกรรม

  สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อกิจกรรม "ผ่อบ

 • ผลการสำรวจการจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2561

  ผลการสำรวจการจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดแพ

 • สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับโครงการ หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ จังหวัดแพร่ วันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านน้ำเลา ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่

  สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับโครงก

ข่าวมาใหม่

สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ถนนไชยบูรณ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 0-5451-1234
โทรสาร 0-5451-1711 Hot line 21781, 21784 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.