covid unicef

phrae-1

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2562

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2562

 • วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์จากชุดข้อมูลกลางเรื่อง “การท่องเที่ยว

  วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์จากชุดข้อมูลกลางเรื่อง “ก

 • วิเคราะห์และสถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ ปี 2561

  วิเคราะห์และสถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ ปี 2561

 • ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 จังหวัดแพร่

  ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ต

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม - กันยายน 2561

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดแพร่ ไตรมาสที

 • ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถจังหวัดแพร่ ปี 2561

  ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถจังหวัดแพร่ ปี 2561

 • วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดแพร่

  วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดแพร่

 • วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์จากชุดข้อมูลกลางเรื่อง “การท่องเที่ยว

  วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์จากชุดข้อมูลกลางเรื่อง “ก

 • สรุปผลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ จังหวัดแพร่ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านป่าไผ่ ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

  สรุปผลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการหน่วยแพ

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดแพร่ ไตรมาสที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2561

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดแพร่ ไตรมาสที

สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 4
ถนนไชยบูรณ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 0-5451-1234
โทรสาร 0-5451-1711 Hot line 21781, 21784 E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.